OPERÁTORY
Používané operátory pri vyhľadávaní
ľubovolného textu
 

Operátor (US) Operátor (SK) Význam Príklad
<and>
<a>
Logický súčin otec<a>matka<a>syn
<and><not>
<a><nie>
Logický súčin s negáciou otec<a><nie>matka
<or> <alebo> Logický súčet otec<alebo>matka
<thesaurus> <s> Synonymum <s>úraz
<near> <blizko> Blízkosť výskytu slov majetok<blizko>rozkrádanie
<near/n> <blizko/n> kde n: 1 až 1024 majetok<blizko/2>priznanie
<sentence> <veta> Výskyt vo vete lúpež<veta>maloletý
<paragraph> <odstavec> Výskyt v odstavci zločin<odstavec>trest
<many>
<vaha>
zoradenie podľa množstva výskytu <vaha>"úplatok"
*
*
Variácie výskytu trest*
?
?
Ľubovolný znak na pozíci M?CRO
"aaaaa" "aaaaa" Výskyt slova "trestnoprávny"
"aaa bb cccc" "aaa bb cccc" Výskyt frázy "trestný zákon"